Tài nguyên dạy học

Đọc báo mới

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Văn Phi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS A VĨNH PHÚ ĐÔNG HUYỆN PHƯỚC LONG TỈNH BẠC LIÊU

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thà
  Ngày gửi: 20h:25' 29-09-2012
  Dung lượng: 4.2 MB
  Số lượt tải: 328
  Số lượt thích: 0 người
  1

  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ GIỜ.
  GV : Ph?m Th? Mai
  TRƯỜNG THCS NguyƠn c Cnh
  2
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  3
  Những hành động nào sau đây xâm phạm đến tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người ?
  Đua xe.
  Tỏ thái độ không đồng ý vì bị bạn trêu chọc.
  Đánh bạn.
  Bênh vực bạn khi bạn bị bắt nạt.
  Nhà trường lập biên bản học sinh vi phạm nội quy thi.
  Vu oan cho người khác để trả thù.
  Chạy xe đụng người đi đường rồi bỏ chạy.
  Báo cho thầy cô biết về việc bạn bỏ học đi chơi.
  4
  Em cĩ nh?n xt gì v? hình ?nh trn
  5
  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
  BÀI 17
  6
  Bài 17 :
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
  7
  CÂU 1: Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi gia ñình baø Hoøa ? Tröôùc söï vieäc xaûy ra nhö vaäy baø Hoøa ñaõ coù nhöõng suy nghó vaø haønh ñoäng nhö theá naøo ?

  CÂU 2: Theo em, baø Hoøa haønh ñoäng nhö vaäy laø ñuùng hay sai ? Vì sao ?
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  8
  CÂU 1: Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi gia ñình baø Hoøa ? Tröôùc söï vieäc xaûy ra nhö vaäy baø Hoøa ñaõ coù nhöõng suy nghó vaø haønh ñoäng nhö theá naøo ?
  Baø hoøa nghó: Chæ coù nhaø T baét troäm vaø chöûi ñoång suoát ngaøy.
  + Mấy ngày sau bà mất chiếc quạt Baø Hoøa nghó nhaø T laáy caép chieác quaït
  + Baø chaïy sang nhaø T ñoøi khaùm nhaø, meï con nhaø T
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  9
  CÂU 2: Theo em, baø Hoøa haønh ñoäng nhö vaäy laø ñuùng hay sai ? Vì sao ?
  - Bà HÒA sai
  - Chưa có bằng chứng đã Tự yù xoâng vaøo luïc loïi, khaùm xeùt nhaø ngöôøi khaùc. Laøm nhö vaäy laø vi phaïm phaùp luaät .
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  10
  Bà Hoà theo dõi để bắt qủa tang, hoặc báo cho cơ quan công an để có biện pháp xử lý.
  - Không được tự ý xông vào lục lọi, khám xét nhà người khác.
  Theo em, baø Hoøa neân laøm theá naøo ñeå coù theå xaùc minh ñöôïc nhaø T laáy taøi saûn cuûa mình, maø khoâng vi phaïm phaùp luaät ?
  11
  Tiết 30
  Bài 17 :
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  Không được tự ý xông vào lục lọi, khám xét nhà người khác khi chua cĩ s? d?ng . Làm như vậy là vi phạm pháp luật .
  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
  12
  V?y em no cho cơ bi?t quy?n b?t kh? xm ph?m v? ch? ? l gì?
  Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân du?c quy d?nh trong hi?n php c?a nh nu?c ta (Điều 73 Hiến pháp 1992).
  13
  Tiết 30
  Bài 17 :
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  Không được tự ý xông vào lục lọi, khám xét nhà người khác khi chua cĩ s? d?ng . Làm như vậy là vi phạm pháp luật .
  II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
  a/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân du?c quy d?nh trong hi?n php c?a nh nu?c ta (Điều 73 Hiến pháp 1992).
  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
  14
  Hai anh công an đang rượt đuổi một phạm nhân trốn trại, đang có lệnh truy nã. Hai anh công an nghi là tên này chạy vào nhà ông Tá. Hai anh đề nghị ông Tá cho vào nhà khám, nhưng ông Tá không đồng ý. Biết rằng chỉ cần lơi lỏng một chút là tên này sổng mất, nên hai anh công an bàn nhau quyết định cứ vào khám nhà ông Tá.
  -
  TÌNH HUỐNG
  15
  Câu 1: Trong tröôøng hôïp naøy, hai anh coâng an coù vi phaïm quyeàn baát khaû xaâm phaïm veà choã ôû cuûa coâng daân khoâng ? Taïi sao ?

  Caâu 2: Theo em, hai anh coâng an neân haønh ñoäng nhö theá naøo ?
  Hỏi :
  THẢO LUẬN NHÓM
  16
  Câu 1
  Hai anh công an đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
  Vì họ tự quyết định vào khám nhà ông Tá khi không được sự đồng ý của ông Tá.
  trả lời tình huống
  Cu 1: Trong trường hợp này, hai anh công an có vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân không ? Tại sao ?
  17
  Hai anh công an nên :
  - Giải thích cho ông Tá hiểu : kẻ đang trốn là tội phạm nguy hiểm, đang bị truy nã; nếu che giấu tội phạm cũng là phạm tội.
  - Nếu đã giải thích mà ông Tá vẫn không đồng ý, thì sẽ cử một người ở lại phối hợp với quần chúng theo dõi, giám sát bên ngoài căn nhà. Còn người thứ hai khẩn trương đi xin lệnh khám nhà.
  Câu 2: Theo em, hai anh công an nên hành động như thế nào ?
  18
  ĐIỀU 124 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999
  " Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm ".
  Vậy, theo em hành vi nào được xem là vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân ?
  Khi cần bắt người phạm tội đang trốn tránh trong nhà.
  Khi cần thu thập chứng cứ, tang vật của tội phạm.
  trường hợp pháp luật cho phép khám chỗ ở

  Khi khám nhà phải đúng theo quy định của pháp luật :
  - Phải có lệnh khám nhà của người có thẩm quyền.
  - Đọc lệnh khám, có đại diện của UBND phường và người hàng xóm làm chứng.
  - Phải lập biên bản ghi rõ tình hình khám nhà, các tài liệu, tang vật tạm giữ.
  20
  NHững hành vi được xem là trái pháp luật Xâm phạm chỗ ở của công dân :
  Tự ý vào chỗ ở của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ.
  Tự ý vào nhà người khác khi vắng chủ.
  Tiến hành khám xét chỗ ở không đúng quy định pháp luật...
  21
  Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ?
  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở :
  Được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở.
  Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
  22
  a/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân.
  b/ Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở :
  Được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở.
  Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
  II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  Bài 17 :
  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
  23
  Bắt băng trộm chuyên trèo tường

  23:45:08, 05/04/2008

  Công an Q.Long Biên (Hà Nội) ngày 4.4 đã bắt 3 tên trong nhóm chuyên trèo tường trộm nhà dân gồm: Nguyễn Hữu Tuấn (18 tuổi), Trần Văn Thân (20 tuổi), Lê Văn Huy (19 tuổi, đều ngụ tỉnh Thanh Hóa). Chúng khai nhận đã trèo tường vào tầng 2 nhà chị Nguyễn Thị Tuyết (ở đường Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề) lấy trộm được 1.350.000 đồng, 1 dây chuyền, 1 đôi hoa tai vàng tây.
  Chúng đã bị kết án 3 tháng tù giam
  24
  BẠN SẼ LÀM GÌ ?
  Khi nhaø haøng xoùm ñi vaéng khoâng coù ai ôû nhaø, nhöng laïi thaáy khoùi boác leân ôû trong nhaø, coù theå laø moät caùi gì ñoù bò chaùy.
  25
  Khi bố mẹ đi vắng, em ở nhà một mình, đang học bài thì có người gõ cửa muốn vào nhà để kiểm tra đồng hồ điện.
  BẠN SẼ LÀM GÌ ?
  26
  Vậy trách nhiệm của công dân thì phải làm gì đối với chỗ ở của người khác, và chỗ ở của mình.
  Phải tôn trọng chỗ ở của người khác, biết tự bảo vệ chỗ ở của mình, phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật.
  27
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
  a/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân.
  b/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
  Bài 17 :
  c/ trch nhi?m c?a cơng dn:
  Phải tôn trọng chỗ ở của người khác, biết tự bảo vệ chỗ ở của mình, phê phán, tố cáo người làm trái pháp luật.
  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
  28
  I/ TÌNH HUỐNG : ( SGK )
  II/ NỘI DUNG BÀI HỌC :
  a/ Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở là quyền cơ bản của công dân.
  b/ Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
  Bài 17 :
  III/ BÀI TẬP :
  c/. Trách nhiệm của công dân.
  QUYỀN BẤT KHẢ XÂM PHẠM VỀ CHỖ Ở
  29

  Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
  Đúng.
  Sai.
  Không biết.
  SAI RỒI
  TỆ QÚA
  BẠN
  GIỎI QÚA
  Câu a : Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước
  và mọi người tôn trọng chỗ ở.
  30

  Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
  Đúng.
  Sai.
  Không biết.
  SAI
  SAI
  BẠN
  GIỎI QÚA
  Câu b : Không ai được tự ý vào chổ ở của người Khác.
  31

  Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
  Sai .
  Đúng .
  Không biết.
  SAI RỒI
  QÚA TỆ
  BẠN
  GIỎI QÚA
  Câu c : Chỉ cần bảo vệ chỗ ở của mình, không cần
  tôn trọng chỗ ở của người khác.
  32

  Bài tập 4/ STH/ Trang 76.
  Đúng.
  Sai.
  Không biết.
  SAI RỒI
  CỐ LÊN
  BẠN
  GIỎI QÚA
  Câu d : Khi bị người khác xâm phạm chỗ ở,
  cần phản đối và tố cáo.
  33
  Bài tập 2. Em haõy löïa choïn caùch traû lôøi phuø hôïp
  trong caùc tình huoáng sau:
  a.Coâng daân coù quyeàn ñöôïc caùc cô quan nhaø nöôùc
  vaø moïi ngöôøi toân troïng choã ôû
  Ñuùng Sai Khoâng bieát
  b.Khoâng ai ñöôïc töï yù vaøo choã ôû cuûa ngöôøi khaùc
  Ñuùng Sai Khoâng bieát
  c.Chæ caàn baûo veä choã ôû cuûa mình, khoâng caàn toân
  troïng choã ôû cuûa ngöôøi khaùc
  Ñuùng Sai Khoâng bieát
  d.Khi bò ngöôøi khaùc xaâm phaïm choã ôû, caàn phaûn
  ñoái vaø toá caùo
  Ñuùng Sai Khoâng bieát
  X
  X
  X
  X
  34
  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ
  Học bài 17 : NDBH/ SGK.

  Làm bài tập : Bài tập d, đ/ SGK.

  3. Chuẩn bị bài 18 .
  - Đọc tình huống/ SGK.
  - Trả lời các câu hỏi gợi ý.
  35
  CHÚC CÁC EM
  LUÔN VUI - KHỎE
  CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI
   
  Gửi ý kiến